Vragen?

Waar kan ik de (academische) pabo volgen?

Kijk voor een overzicht van alle (ac.) pabo’s op de website van ruimbaanvoorpo.nl.

Waar kan ik de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs volgen?

Kijk voor een overzicht van alle lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (hbo en universitair) op de website van wordleraarinhetvo.nl.

Met welke vooropleiding kan ik leraar worden?

Als je les wilt gaan geven op een basisschool, moet je de (academische) pabo doen. Met een havo- of vwo-diploma of met mbo-diploma niveau 4 kan je je inschrijven op de pabo.

Heb je geen vwo-diploma? Dan moet je aan toelatingseisen voldoen. Kijk voor meer informatie op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl. Met een vwo diploma kan je ook naar de academische pabo. Kijk voor meer informatie op de website van de pabo waar je in geïnteresseerd bent.

Als je les wilt gaan geven op een middelbare school, moet je een lerarenopleiding doen. Je wordt toegelaten tot een lerarenopleiding als je een havo- of vwo-diploma hebt, of een diploma van een middenkader- of specialistenopleiding van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (hoogste niveau in het secundair beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, niveau 4), of een diploma van een vierjarige mbo-opleiding.

Als je een hbo- of een universitair diploma hebt, word je veelal toegelaten tot de kopopleiding of de lerarenopleiding bepaalt welke vrijstellingen je krijgt voor de reguliere opleiding.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van wordleraarinhetvo.nl of op de website van de lerarenopleiding waar je in geïnteresseerd bent.

Wat ga ik verdienen als leraar?

Het startsalaris van een leraar basisonderwijs is € 2.563 bruto (salarisschaal L10, trede 1).

Het startsalaris van een leraar voortgezet onderwijs is € 2.662 bruto (salarisschaal LB, trede 1).

Wist je dat je als leraar ook vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangt? Én een bonus op de ‘Dag van de leraar’, als je in het basisonderwijs werkt? Doe je salarischeck op onderwijssalaris.nl.

Hoe groot is de kans op een baan?

De kans op een baan in het onderwijs is op dit moment groot. In het basisonderwijs is er landelijk behoefte aan leraren doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan en er weinig pabo gediplomeerden zijn. Ook het aantal leerlingen neemt niet meer zo sterk af als de jaren hiervoor. Let op, er zijn wel regionale verschillen.

In het voortgezet onderwijs is er met name behoefte aan leraren voor bepaalde vakken, de zogenaamde tekortvakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Bron: Kamerbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ik heb de test ingevuld. Wat wordt er met mijn testuitslagen gedaan?

Bij het invullen van de test heb je geen persoonsgegevens hoeven invullen, de testuitslagen zijn daarom anoniem en op geen enkele manier naar jou te herleiden.

Aan de hand van de uitslagen monitoren wij hoe vaak de test is ingevuld en hoe vaak een invuller ‘geschikt is voor het onderwijs’.

Ik wil graag op de hoogte blijven van Helden voor de Klas. Hoe kan dat?

Als je op de hoogte wil blijven van alle activiteiten van Helden voor de klas en tips over werken in het onderwijs, kan je een mail sturen naar info@heldenvoordeklas.nu. Wij nemen je dan op in ons adressenbestand en zullen je per mail op de hoogte houden.

Ik wil geen mailtjes meer ontvangen van Helden voor de Klas. Hoe kan dat?

Wil je geen informatie meer ontvangen? Laat dat dan even weten door een mailtje te sturen naar info@heldenvoordeklas.nu.  Wij halen je dan uit het adressenbestand.