MANITA

24 JAAR

Hoi! Ik ben Manita. Vorig jaar heb ik de masteropleiding Science Education and Communication aan de TU Delft afgerond. Hierbij had ik gekozen voor de Science Education Track oftewel de lerarenopleiding. Momenteel ben ik werkzaam als eerstegraads bevoegd docent scheikunde op Wolfert tweetalig (Rotterdam).

WAAROM IK VOOR DE KLAS STA?

Sinds kleins af aan ging ik vaak met mijn moeder mee naar haar werk. Zij is al jaren docent economie en vindt het geweldig om les te geven. Door haar passie en wil om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling werd ik geïnspireerd om ook voor de klas te gaan staan. Dit was voor mij de aanleiding om de lerarenopleiding te volgen.

JONG GELEERD

Mijn verwachtingen waren divers. Enerzijds verwachtte ik dat de leerlingen het lastig zouden vinden om van een jonge docent les te krijgen, vooral voor het vak scheikunde. Anderzijds had ik het idee dat ik als jonge docent dichter bij de leefwereld van de leerlingen sta en ze daardoor goed zou kunnen benaderen.

HOE OUD BENT U, MEVROUW?

De leerlingen moesten de eerste paar lessen zeker eraan wennen dat ik hun docent ben, omdat ik er jong uit zie. In het begin ging er geen dag voorbij zonder dat een leerling vroeg: ‘Hoe oud bent u, mevrouw?’. Inmiddels zijn ze het gewend en vinden ze het minder opvallend dat ik als jong docent voor de klas sta. In de loop der tijd heb ik tevens een band kunnen scheppen met de leerlingen doordat zij mij beter hebben leren kennen en weten wat zij van mij kunnen verwachten.

OM NIET TE VERGETEN

Mijn mooiste moment was tijdens mijn stageperiode. Ik was invaldocent voor twee tweetalig 3 VWO klassen. Ik vond het soms bijzonder uitdagend, omdat ik een aantal lessen zonder begeleiding voor de klas stond. Toen ik de laatste les mijn dankwoord uitsprak richting de leerlingen, begonnen zij tot mijn grote verbazing enthousiast te klappen. Hiermee gaven ze waardering voor mijn inzet aan. Dit was voor mij een prachtig en onvergetelijk moment.

IEDERE DAG EEN UITDAGING

De grootste uitdaging die ik ervaar als scheikunde docent is om het vak daadwerkelijk interessant te maken. Die uitdaging is met name het grootst in de onderbouwklassen, 3 HAVO en 3 VWO. Ze vinden het praktisch werk meestal erg leuk, maar het theoretische deel ervaren ze als lastig. Door variatie aan te brengen in mijn lessen, probeer ik de moeilijkheidsgraad van het theoretische deel te doorbreken. Hierbij valt te denken aan samenwerkingsopdrachten, chemistry games of filmpjes bekijken.

WAT IK JOU ZOU WILLEN MEEGEVEN?

‘De wortels van onderwijs zijn bitter, maar de vrucht is zoet,’ zei Aristoteles. Naar mijn mening is het als docent een prachtige taak om de bittere wortels behapbaar te maken.

LEUK ZO’N STUDIE BLAH BLAH MANAGEMENT, MAAR THUIS OP DE BANK HEB JE ER NIETS AAN

Ravi is leerkracht van groep 6 op een basisschool in Den Haag. Lees hier zijn verhaal.

RAVI

LESGEVEN IS HARDT WERKEN

Dario is eerstejaars student aan de voltijd lerarenopleiding Engels. Lees hier zijn verhaal.

DARIO